Wkład własny w kredycie hipotecznym stanowi fundamentalny wymóg przy ubieganiu się o finansowanie zakupu nieruchomości. Definiuje się go jako sumę środków, którą kredytobiorca musi posiadać na własne potrzeby, zanim bank udzieli mu pożyczki.

Wkład własny do kredytu hipotecznego

Wysokość wkładu własnego jest zależna od wartości nieruchomości, której dotyczy kredyt. Najczęściej przyjmuje się, że wkład własny wynosi 20% całkowitej wartości inwestycji. Innymi słowy, jeśli planujesz zakup mieszkania o wartości 400 tysięcy złotych, konieczne będzie wpłacenie 80 tysięcy złotych z własnych środków.

Wymóg posiadania wkładu własnego stał się standardem na rynku kredytów hipotecznych. Banki rzadko udzielają kredytów bez tej formy zabezpieczenia, a od 2017 roku, minimalny wymóg wkładu własnego wynosi 20% kosztów inwestycji. Wcześniej, w 2013 roku, minimalny wkład wynosił jedynie 5%.

Dodatkowo, obecna sytuacja na rynku finansowym, zaostrzona przez pandemię koronawirusa, sprawia, że uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej stało się trudniejsze. Banki starannie oceniają zdolność kredytową klientów i zwracają szczególną uwagę na wkład własny jako formę zabezpieczenia.

Podsumowując, wkład własny stanowi nieodzowny element w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Jest to sygnał dla banków o stabilności finansowej kredytobiorcy oraz zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności. Dlatego też, przed rozpoczęciem procedury kredytowej, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i przygotować odpowiednią kwotę na wkład własny.

Jaki wkład własny przy kredycie hipotecznym?

Jak dużą sumę pieniędzy musisz mieć na wkład własny, aby skutecznie ubiegać się o kredyt hipoteczny w polskim banku? Jeszcze niedawno wymagane było 10%, ale obecnie większość banków oczekuje wkładu własnego na poziomie 20%, zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego.

Warto jednak wiedzieć, że wkład własny nie musi być jedynie w postaci gotówki. Może to być także kapitał zgromadzony na kontach oszczędnościowych lub wartość działki budowlanej należącej do wnioskodawcy.

Trzeba również pamiętać, że w przypadku banków, które akceptują wkład własny na poziomie 10%, konieczne jest wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Dobre wieści to fakt, że większość banków, które wymagają 10% wkładu własnego, pokrywa koszty związane z tym ubezpieczeniem.

W niektórych instytucjach marża podwyższana jest o określoną wartość punktów procentowych do czasu spłaty kredytowanego wkładu.

Minimalny, dopuszczalny wkład własny w niektórych bankach na kredyt hipoteczny musi wynosić więć co najmniej 10-20%. 

Wkład własny przy kredycie hipotecznym a program rządowy “Pierwsze mieszkanie” 2%

W ramach programu rządowego “Pierwsze mieszkanie”, banki w Polsce mają możliwość udzielania kredytów hipotecznych na preferencyjnych warunkach, w tym z korzystnym oprocentowaniem 2%, z dopłatami udzielanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czy potrzebujesz wkładu własnego do otrzymania kredytu 2%? Nie, taka konieczność nie istnieje. Nawet bez oszczędności możesz otrzymać Bezpieczny kredyt 2%. Jednakże, jeśli posiadasz wkład własny, jego wartość nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.

Czy wkład własny do kredytu hipotecznego to tylko gotówka?

Nie ma potrzeby obawiać się, jeśli brakuje gotówki na wkład własny do kredytu hipotecznego. Banki są elastyczne i akceptują różnorodne formy zabezpieczenia. Wartość posiadanej nieruchomości lub działki może zostać wykorzystana do pokrycia wymaganych środków. Nawet koszty związane z pracami budowlanymi lub zaliczka dla dewelopera mogą być uwzględnione. Dlatego istotne jest, aby zachować pełną dokumentację finansową.

Możesz też wykorzystać oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Chociaż są to zabezpieczenia długoterminowe, mogą one stanowić wkład własny. Trzeba jednak pamiętać o prowizji za wcześniejsze wypłaty.

Niektóre banki mogą również akceptować papiery wartościowe jako wkład własny. Akcje mogą stanowić nawet do 50-60% wartości, a obligacje aż do 100%. Posiadacze książeczek mieszkaniowych mogą liczyć na ich wykorzystanie jako wkładu własnego, wraz z ewentualną premią gwarancyjną.

Podjęcie decyzji o kredycie hipotecznym jest ważnym krokiem, który wymaga starannego przemyślenia. Kluczowe jest zrozumienie wymogów banków oraz dostępnych alternatyw dla gotówki.

zadzwoń do nas